Over Drainvast

 

Klimaatverandering, wateroverlast, droogte, hittestress, extreem weer ....... Klimaatadaptatie van de leefomgeving is en belangrijke opgave voor de komende jaren. Bewustwording speelt daarbij een grote rol. In diverse plaatsen worden bewoners gestimuleerd om tegels in de tuin te vervangen door planten. Groendaken, verticale groene gevels, het plaatsen van regentonnen om het hemelwater op te vangen dragen bij aan het voorkomen van wateroverlast. Evenals het afkoppelen van hemelwater in de openbare ruimte.

Kortom, er is een breed scala aan maatregelen. Met Drainvast producten wordt letterlijk en figuurlijk een steentje bijgedragen aan het waterpasserend maken van de verharding.

Drainvoeg

Een klimaatbestendige leefomgeving: vasthouden, bergen en infiltreren is 1 van de mogelijkheden. Drainvoegen maken straten en pleinen waterpasserend. Het hemelwater wordt onder de bestrating geborgen en langzaam geinfiltreerd in de bodem. Een rustig straatbeeld ontstaat door de nagenoeg vlakke aanleg van de bestrating.

Drainbrick®

Plassen bij een verkeersdrempel, onderaan een afrit, in een winkelgebied door spoorvorming in het wegdek…. Een herkenbaar probleem bij hevige regenval. Lastig en vervelend voor de weggebruikers, met name voor voetgangers en fietsers. Ook voor de wegbeheerder waar de klachten over de overlast binnenkomen. Drainbrick®  biedt een snelle oplossing bij spoorvorming.

Drainstop®

Om in geval van extreme neerslag water in de straatlaag te voorkomen, kan een drainstop® geplaatst worden. De drainstop® werkt als onzichtbare overloopkolk. En werkt alleen als een van tevoren ingesteld maximum wordt bereikt.

(D)rainwell®

Koppel het dak af en houd zand en slib buiten de ondergrondse voorziening. De nieuwe (D)rainwell® is een bovengrondse bereikbare zand/sediment en bladvang die makkelijk bereikbaar is voor onderhoud en waardoor de ondergrondse voorziening vrij blijft van vervuiling.

 

“ Drainvast draagt een steentje bij ”

Actueel

Den Helder - Rivierenbuurt

De Rivierenbuurt wordt grootschalig gerenoveerd. Het gemengd rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Het hemelwater van de huizen en de weg wordt afgekoppeld.

Bergen - Oranjebuurt

Herinrichting van de Oranjebuurt: oud gebruikt materiaal wordt hergebruikt en wordt tegelijkertijd waterpasserend gemaakt.

Papendrecht - Westpolder Oost

Grootschalig onderhoud van de wijk Westpolder Oost in Papendrecht. Parkeerplaatsen, groen, andere bestrating met tegelijkertijd klimaatbestendige maatregelen geven de wijk een ander uiterlijk.

Projecten