KLIMAATADAPTATIE

Innovatieve maatregelen nemen

Bijdragen aan natuurinclusief bouwen

Omgaan met extreme neerslag

Onze producten ...

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert: er zijn steeds vaker extreme regenbuien, net als droge, hete zomers. Een overvloed aan hemelwater of juist tekort eraan, we zijn er inmiddels allemaal mee bekend. De beelden uit Limburg, België en Duitsland van juli 2021 kennen we allemaal: rivieren traden buiten hun oevers, straten stonden blank, kelders liepen vol, huizen overstroomden. In enkele dagen viel er meer dan het maandgemiddelde aan regen!

Anderszijds de hete droge zomers van 2018, 2019 en 2020. De grondwaterstand daalde zover dat bomen al in de zomer hun blad gaan verliezen. Boeren moesten hun land beregenen om toch nog iets van hun gewas over te houden. Door de opeenvolgende droge jaren duurde het lang voor het grondwaterpeil weer op nivo was.

Niet alles valt te voorkomen of te regelen, wel is er een scala aan maatregelen mogelijk om de schade binnen de perken te houden. Een bekend voorbeeld zijn de uiterwaarden die al eeuwenlang een natuurlijk overloop gebied vormen voor de rivier.

H-Bradford-Chainstreet-klein
UK - Bradford
Klimaat-H-kl
Natuurinclusief
Klimaatadaptatie - Drainvast
Klimaatadaptief

Gemeenten en projectontwikkelaars

Gemeenten werken met de klimaatstresstest om de kwetsbaarheden van een gebied in kaart te brengen. Dit is het vertrekpunt om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten waarbij aandacht is voor hittestress, droogte, wateroverlast en overstromingen.

Bij gebiedsontwikkeling is er steeds meer aandacht voor natuurinclusief bouwen. Er wordt letterlijk een gezonde en groene mix verkregen in de wijken. Aandacht voor het klimaat en water biedt kansen om hittestress tegen te gaan en buurten te creeren waar het aangenaam wonen is. 

Drainvast - Klimaatadaptieve oplossingen voor de openbare ruimte
Drainvoeg
Klimaat-M-Zevenbergen-klein
Hemelwater afkoppelen via de verharding
Drainvoeg - Drainvast - Klimaatadaptieve oplossingen
Rustig straatbeeld

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

© 2021 – 2022 Drainvast bv – uw innovatieve partner  |  Webdesign door Li-Z en MvD ICT Projects