INGENIEURSBUREAUS

Klimaatadaptatie

Hittestress voorkomen

Ontwerpvrijheid

Ontwerpfactoren

Toekomstbestendig ontwerp

Het klimaat verandert, met steeds vaker extreme regenbuien en droge, hete zomers. Een overvloed aan hemelwater of juist tekort eraan, hittestress, droogte. Uw opdrachtgever vraagt u om een ontwerp te maken voor bijv. de herinrichting van een straat of wijk en rekening te houden met een aantal randvoorwaarden: extreme neerslag, meer vergroening, tegengaan van een lagere grondwaterstand. Vaak is het schipperen met de beschikbare ruimte, wensen, maatregelen, gebiedskenmerken en budget.

Als ontwerper van het plan heeft u dus te maken met een breed programma van eisen waaraan uw plan moet voldoen. Bovendien zijn de keuzes bepalend voor het gezicht van de wijk voor de komende 20 jaar en zult u moeten inspelen op te verwachten veranderingen.

H-Amersfoort-Vathorst-bufferende-fundering
bufferende fundering is een vereiste

Principe werking drainstop

Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in.

drainvoeg - toepasbaar bij elk soort steen

Principe werking drainstop

Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in.

Drainvast - Onderhoud - Klimaatadaptieve oplossingen voor de openbare ruimte
vervuiling is bereikbaar, dus reinigbaar

Principe werking drainstop

Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in.

Ontwerp

Ruimte in de bebouwde omgeving is schaars, het riool is doorgaans gedimensioneerd op een bui van 20 mm. Hevige regenbuien komen steeds frequenter voor en dus zullen er maatregelen moeten worden genomen om de bebouwde omgeving toekomstbestendig en robuust in te richten.

Met het afkoppelen van de verharding in de openbare ruimte wordt het rioolstelsel ontlast. Een groot deel van het water wordt afgekoppeld en infiltreert in de onderliggende fundering. Hoe snel de onderliggende fundering leegloopt hangt af van de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem ter plaatse. De infiltratiesnelheid van duinzand ligt hoger dan die van een kleibodem.

Kwaliteit – een waterpasserende verharding is in feite een systeem bestaande uit: de bestrating met de drainvoegen, een vlijlaag met een voldoende open structuur en een bufferende fundering. Wanneer de onderliggende vlijlaag en fundering niet voldoende open van structuur zijn dan kan het water niet snel genoeg weg en functioneert de waterpasserende verharding niet naar behoren.

Bestek – hier kunt u onze bestekteksten downloaden. Deze zijn beschikbaar in zowel .rsx– als .pdf– formaat. (tip – het downloaden van het .rsx bestand kan met firefox, chrome, edge of opera). Drainvast denkt vrijblijvend met u mee over het ontwerp van de waterpasserende verharding. Belangrijke factoren zijn het steenformaat, het totaal af te koppelen verhard oppervlak in verhouding tot het oppervlak met drainvoegen, het afschot etc.

Papendrecht - reconstructie jaren 70 wijk

Principe werking drainstop

Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in.

09-Nieuwegein-Schansen-Noord-duurzaam
Nieuwegein - Betere buurten - klimaatadaptief

Principe werking drainstop

Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in.

Den Helder - combinatie van maatregelen

Principe werking drainstop

Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

© 2021 – 2022 Drainvast bv – uw innovatieve partner  |  Webdesign door Li-Z en MvD ICT Projects