Aannemers

Waterpasserende verharding

Het klimaat verandert; er zijn steeds vaker extreme regenbuien en ook droge, hete zomers. Een overvloed aan hemelwater of juist tekort eraan, steeds vaker staan in het bestek maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. 

In een emvi-plan worden vaak criteria gesteld op het punt van klimaat en duurzaamheid.

Een van de maatregelen is waterpasserende verharding met drainvoegen.

EMVI

Aangenomen werk

Uitvoering

Lijnenspel – het aantal drainvoegen per m2 wordt zo bepaald dat het lijnenspel in het straatwerk blijft gehandhaafd.

Maatwerk – drainvoegen worden op maat gemaakt passend bij het steenformaat. Bij bestelling wordt u altijd gevraagd het steenformaat door te geven van de ingekochte stenen. De voegen komen tot bovenkant steen, hierdoor wordt eventuele vervuiling er deels afgereden door het verkeer en kan de veeg-zuigcombinatie het vuil makkelijk verwijderen.

Fundering – de bufferende verharding dient een holle ruimte te hebben van circa 30% en bestaat uit een beton- of menggranulaat of korrelmix met een gradatie van 4-32.

De vlijlaag bestaat uit 2-6 niet-kalkhoudend split. Hierdoor kan het water dat door de drainvoegen komt zich snel horizontaal verspreiden.

Het inveegmateriaal bestaat uit 1-3 niet-kalkhoudend materiaal.

De vlijlaag en het inveegmateriaal dienen niet-kalkhoudend te zijn omdat kalk in combinatie met water tot plaatvorming kan leiden. tekening waterbufferende fundering

Belangrijk: gebruik geen scheidingsdoek tussen de vlijlaag en de bufferende fundering.

Aanleg – de aanleg kan handmatig, middels herpakketteren of met de tigerstone-machine.

Ontwerpvarianten

Drainvoegen kunnen bij elk verband en bij elk steenformaat worden toegepast. Afhankelijk van het totaal af te koppelen (verhard) oppervlak, de bui-intensiteit, het steenformaat , het legverband etc. berekenen we graag wat het meest passend is voor uw project. 

De foto’s en de tekeningen vormen slechts een selectie van de mogelijkheden. Het aantal drainvoegen per m2 wordt altijd zo bepaald dat het lijnenspel in het straatwerk gehandhaafd blijft.