DRAINVOEG

Straatwerk duurzaam waterpasserend

Straatwerk nagenoeg vlak aan te leggen

Geen speciale stenen nodig

Reinigbaar en beheersbaar

Eigenschappen

Straatwerk duurzaam waterpasserend

Hevige en langdurige regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Klimaatadaptatie is noodzakelijk, niet alleen om wateroverlast te voorkomen maar ook om verdroging van de bodem tegen te gaan. Het water vasthouden, bergen en ter plekke infiltreren helpt mee om de openbare ruimte toekomstbestendig te maken..

Met het afkoppelen van de verharding in de openbare ruimte wordt het rioolstelsel ontlast. Hemelwater wordt opgevangen in de waterbufferende fundering en infiltreert in de onderliggende bodem. De snelheid waarmee de bufferende fundering leegloopt hangt af van de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem ter plaatse.

DrainVoeg - Producten Drainvast
H-Amersfoort-Vathorst-bufferende-fundering

Fundering

Waterbufferende fundering bestaande uit menggranulaat 4/32 met circa 30% holle ruimte en een straatlaag van 2/6 split niet-kalkhoudend.

Stenen

Ontwerpvrijheid voor de landschapsarchitect. Drainvoegen worden op maat gemaakt en zijn toepasbaar bij elk formaat steen.

Drainvast - Onderhoud - Klimaatadaptieve oplossingen voor de openbare ruimte

Onderhoud

Vervuiling blijft bovenop de voegen liggen. Reguliere reiniging met de veegmachine, de frequentie is afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Duurzaam

Met het afkoppelen van de verharding in de openbare ruimte wordt het rioolstelsel ontlast. Een groot deel van het water wordt afgekoppeld en infiltreert in de onderliggende fundering. Hoe snel de onderliggende fundering leegloopt hangt af van de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem ter plaatse.

Beheer en onderhoud – waterpasserende verharding heeft vaak de naam dat het slecht te onderhouden en reinigen is. Drainvoegen zijn juist ontwikkeld om de bekende nadelen van de bestaande systemen te ondervangen. 

Drainvoegen zijn makkelijk in beheer en onderhoud. Vervuiling blijft bovenop de voeg liggen en wordt er deels afgereden door het verkeer. De onderliggende fundering blijft vrij van vervuiling.

Reiniging – de frequentie van reinigen hangt af van de lokale omstandigheden: veel/weinig organisch afval, wel/geen landbouwverkeer etc. Incidenteel kan een zoab-cleaner worden ingezet: met aangepaste druk en de spuitkoppen onder een hoek van 45 graden.

Materiaal – de waterdoorlatende drainvoegen bestaan uit stevige naaldvilt stroken van 100% PP die eenvoudig in het straatwerk kunnen worden verwerkt. De naaldviltvoegen worden via een gepatenteerd procedé gemaakt waarbij slechts 1/6 van de CO2-last wordt uitgestoten vergeleken met de bestaande productwijzen voor naaldvilt. 

Ontwerp

Het aantal drainvoegen per m2 is variabel en af-hankelijk van ondermeer de verhouding tussen het totaal af te koppelen oppervlak en het oppervlak met drainvoegen, het formaat van de stenen, het legverband etc.

Varianten zijn onder andere: op de kopse kant van de stenen in de strekken, kopstrekvoegen in de rijbaan, langsvoegen bij halfsteensverband.

keiformaat

dikformaat

Klimaat-H-kl

overig

Arkel

Rustig straatbeeld

Straten en pleinen kunnen nagenoeg vlak worden aangelegd met drainvoeg.

Veldhoven

Daktuin

Vlakke daktuinen zonder afschot of goten geven een rustig beeld. Drainvoegen zorgen voor een snelle waterafvoer waardoor het dak zo min mogelijk wordt belast.

Drainvoeg - Drainvast - Klimaatadaptieve oplossingen
Heiloo

Natuurinclusief bouwen

(Nieuwe) wijken aanleggen met oog voor de omgeving. Een combinatie van groen en blauw komt de leefomgeving ten goede.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

© 2021 – 2022 Drainvast bv – uw innovatieve partner  |  Webdesign door Li-Z en MvD ICT Projects