Drainvoeg

Waterdoorlatende infiltratievoeg

In veel gemeenten zijn er binnen de stedelijke bebouwing steeds vaker problemen door wateroverlast als gevolg van hevige en langdurige regenbuien en vaak ook de capaciteit van het riool. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van Drainvoeg. Een simpele en doeltreffende oplossing om het hemelwater via de voegen te laten infiltreren in de bodem en waarbij dus – zeer geschikt in tijden van bezuinigingen – geen nieuw bestratingsmateriaal benodigd is.

 

Rustig straatbeeld  – straten en pleinen kunnen nagenoeg vlak worden aangelegd met drainvoeg, de maatvoering wordt eenvoudiger en het straatbeeld rustiger: putten en kolken kunnen (deels) achterwege blijven.

Drainvast bv heeft met de Drainvoeg de RIONED Innovatieprijs 2014 gewonnen.

Eigenschappen drainvoeg

Duurzaam

Met het afkoppelen van de verharding in de openbare ruimte wordt het rioolstelsel ontlast. Een groot deel van het water wordt afgekoppeld en infiltreert in de onderliggende fundering. Hoe snel de onderliggende fundering leegloopt hangt af van de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem ter plaatse.

Beheer en onderhoud – waterpasserende verharding heeft vaak de naam dat het slecht te onderhouden en reinigen is. Drainvoegen zijn juist ontwikkeld om de bekende nadelen van de bestaande systemen te ondervangen. 

Drainvoegen zijn makkelijk in beheer en onderhoud. Vervuiling blijft bovenop de voeg liggen en wordt er deels afgereden door het verkeer. De onderliggende fundering blijft vrij van vervuiling.

De frequentie van reinigen hangt af van de lokale omstandigheden: veel/weinig organisch afval, wel/geen landbouwverkeer etc. Incidenteel kan een zoab-cleaner worden ingezet: met aangepaste druk en de spuitkoppen onder een hoek van 45 graden.

Materiaal – de waterdoorlatende drainvoegen bestaan uit stevige naaldvilt stroken van 100% PP die eenvoudig in het straatwerk kunnen worden verwerkt. De naaldviltvoegen worden via een gepatenteerd procedé gemaakt waarbij slechts 1/6 van de CO2-last wordt uitgestoten vergeleken met de bestaande productwijzen voor naaldvilt. 

 

Ontwerpvarianten keiformaat

Drainvoegen kunnen bij elk verband en bij elk steenformaat worden toegepast. Afhankelijk van het totaal af te koppelen (verhard) oppervlak, de bui-intensiteit, het steenformaat , het legverband etc. berekenen we graag wat het meest passend is voor uw project. 

De foto’s en de tekeningen vormen slechts een selectie van de mogelijkheden. Het aantal drainvoegen per m2 wordt altijd zo bepaald dat het lijnenspel in het straatwerk gehandhaafd blijft.

Ontwerpvarianten dikformaat

Drainvoegen kunnen bij elk verband en bij elk steenformaat worden toegepast. Afhankelijk van het totaal af te koppelen (verhard) oppervlak, de bui-intensiteit, het steenformaat , het legverband etc. berekenen we graag wat het meest passend is voor uw project. 

De foto’s vormen slechts een selectie van de mogelijkheden. Het aantal drainvoegen per m2 wordt altijd zo bepaald dat het lijnenspel in het straatwerk gehandhaafd blijft.