(D)rainwell

Koppel het dak af

Het klimaat verandert, de gevolgen zijn steeds zichtbaarder in de directe leefomgeving. Zomer: zon, zee, strand, BBQ – en dat in Nederland, maandenlang. Maar ook: verlepte planten, bruin gras, bomen die al in augustus hun blad verliezen. Een stijging in het gebruik van kraanwater om de tuin groen en aangenaam te houden. De urgentie om op een andere manier met regenwater om te gaan wordt steeds zichtbaarder, bij een steeds breder publiek. Overal in het land zijn initiatieven die bewoners oproepen om hun tuin te vergroenen: tegels eruit en planten erin. De volgende stap is het afkoppelen van daken. Maar hoe?

Dichtslibbing van een ondergrondse opslagvoorziening en de onbereikbaarheid van de zandvang maken het voor particulieren lastig om een waterbergend systeem blijvend goed te laten functioneren.

Voordelen (d)rainwell®

Kenmerken (d)rainwell®

Gecombineerde blad-/sediment en zandvang kolk

Drainvast heeft de (d)rainwell® ontwikkeld om daken af te koppelen. Niet meer afvoeren via het hemelwaterafvoer-stelsel, maar bergen daar waar het valt.

De (d)rainwell® is een bovengronds bereikbare gecombineerde blad-/sediment- en zandvang-kolk die onder de regenpijp wordt geplaatst.

Blad uit de regenpijp valt op het rooster en wordt weggeblazen door de wind of kan worden weggeveegd. Fijn zand en sediment wordt opgevangen in het filter van Drainvast-materiaal.

 

Geen vervuiling in ondergrondse voorziening

De kern van de (D)rainwell® is dat het vuil nooit in de ondergrondse opslagvoorziening terechtkomt en dat zichtbaar is wanneer het filter geleegd moet worden. Het legen van de slibvang is simpel: deksel openen, filter legen en terugplaatsen.

Ondergrondse voorziening naar keuze – aansluiting van de (D)rainwell® kan op elke gewenste ondergrondse voorziening,  bijvoorbeeld een opslagvoorziening onder het terras, om het water later te gebruiken om de tuin te besproeien of het hemelwater te laten infiltreren in de ondergrond. Een andere mogelijkheid is om als gemeente de afgekoppelde daken aan te sluiten op een waterbufferende fundering of infiltratieriool in de openbare ruimte.