AFKOPPELEN REGENWATER

Water bergen waar het valt

Riool minder belasten door afkoppelen

Straten en pleinen bieden kansen om af te koppelen

Waarom is afkoppelen nodig?

Afkoppelen

Door de toenemende regenval krijgt het rioolstelsel een steeds grotere hoeveelheid water te verwerken. Bij nieuwe wijken en bij herinrichten van bestaande wijken wordt een gescheiden Het vuilwater naar de rioolwaterzuivering, het hemelwater wordt afgevoerd naar open water.

Hemelwater wordt steeds vaker afgekoppeld van het riool: niet meer afvoeren naar open water maar bergen daar waar het valt.

Er is een groot scala aan maatregelen om het hemelwater af te koppelen. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan bepaald worden welke methode of combinatie van maatregelen het meest geschikt is.

Ingenieursbureaus krijgen steeds meer te maken met het klimaatbestendig maken van de leefomgeving.

afkoppelen regenwater - klimaatadaptatie - drainvast 1
Straat met drainvoeg blijft droog
afkoppelen regenwater - klimaatadaptatie - drainvast 3
Klimaatadaptieve wijk met waterpasserende verharding
afkoppelen regenwater - klimaatadaptatie - drainvast 2
De rijbaan is afgekoppeld, gunstig voor de bomen

Gemeenten en projectontwikkelaars

Particulieren kunnen hun steentje bijdragen door hun tuin te vergroenen in plaats van helemaal te betegelen.

Beheerders van de openbare ruimte kunnen er voor kiezen om via de verharding het water te laten infiltreren in de onderliggende bodem of als er ruimte is door het aanleggen van wadi’s.

Bij bedrijfsterreinen, ziekenhuizen, winkelcentra etc. bieden de verharde oppervlakken zoals de parkeerterreinen, grote pleinen een mogelijkheid om waterpasserende verharding toe te passen. 

In nieuwe woonbuurten kan vanaf de ontwerpfase de buurt zo ontwikkeld worden dat er een goede mix ontstaat van functionaliteit – parkeren – en een aangename leefomgeving met aandacht voor groen. 

Camperduin
Arkel
02-Bradford-Chainstreet-klimaatadaptieve-inrichting kl
Bradford

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

© 2021 – 2022 Drainvast bv – uw innovatieve partner  |  Webdesign door Li-Z en MvD ICT Projects