DRAINSTOP

Onzichtbare kolk zonder onderhoud

Geen water in de straatlaag

Overal infiltreren, ook in kleibodems

Onderhoudsvrij

Eigenschappen

Onzichtbare kolk zonder onderhoud

Met het afkoppelen van de verharding in de openbare ruimte wordt het rioolstelsel ontlast. Hemelwater wordt opgevangen in de waterbufferende fundering en infiltreert in de onderliggende bodem. De snelheid waarmee de bufferende fundering leegloopt hangt af van de doorlatendheid (k-waarde) van de bodem ter plaatse.

DrainStop

Drainstop® zorgt ervoor dat er ook in gebieden met een mindere k-waarde kan worden afgekoppeld. Bij een vooraf ingesteld maximum niveau gaat de drainstop het overtollige water afvoeren. Hiermee wordt voorkomen dat er permanent water in de straatlaag staat.

Werking

  • De drainstop functioneert alleen bij een hoog waterniveau in de fundering. Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in.
  • De uitgaande leiding voert het water af naar open water of een overstortput van het riool.
  • Daalt het waterniveau onder het maximum dan infiltreert het water weer in de bodem.

 

Kortom zoveel mogelijk infiltreren en slechts afvoeren in extreme situaties.

Extreme situaties kunnen zijn langdurige regenval gecom-bineerd met een matige k-waarde van de bodem.

Doordat het water afgevoerd als het niveau in de fundering te hoog wordt, kan ook in klei- en veengebieden worden geïnfiltreerd.

Drainstop 1

Principe werking drainstop

Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in.

Uitgaande leiding

De uitgaande leiding voert het water af naar open water of een overstortput van het riool.

drainstop 2

Markering

Een anders gekleurde steen in het straatwerk markeert de ondergrondse drainstop.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

© 2021 – 2022 Drainvast bv – uw innovatieve partner  |  Webdesign door Li-Z en MvD ICT Projects