Drainstop

Een onzichtbare kolk zonder onderhoud

Om er bij extreme neerslag zeker van te zijn dat er geen water op straat blijft staan, worden er als extra veiligheid wel eens kolken in een waterpasserende straat geplaatst. Jammer omdat daardoor de afgekoppelde hoeveelheid hemelwater sterk wordt gereduceerd.

Incidenteel afvoeren – om alleen in extreme situaties het overtollige hemelwater af te voeren, heeft Drainvast een kolk ontwikkeld die alleen bij een bepaald maximum waterpeil in de waterbufferende fundering in werking treedt. De drainstop® zorgt ervoor dat er niet permanent water in de straatlaag staat. Hier maakt de drainstop® het mogelijk om ook in gebieden met een mindere k-waarde (doorlatendheid) van de bodem te infiltreren.

 

Eigenschappen drainstop®

Mindere k-waarde bodem

De drainstop® maakt het mogelijk om ook in gebieden met een mindere k-waarde van de bodem te infiltreren.

Werking – bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in en dan via de uitvoerleiding naar open water of een overstortput van het riool. Doordat het water rustig de put in komt, zal er geen vervuiling in de kolk ontstaan.

Een onzichtbare kolk zonder onderhoud. Klik hier om de animatie te bekijken.