Soesterberg – Antonie van Leeuwenhoeklaan

Opdrachtgever

Gemeente Soest

Verharding

keiformaat betonstraatsteen

Aannemer

van Asch infrastructuur

Producten

Langsvoegen van 4 mm

Kopse voegen van 8 mm

In Soesterberg is een aantal straten heringericht. Het aanwezige gemengde rioolstelsel is vervangen door een gescheiden stelsel waarbij het openbaar terrein wordt afgekoppeld. In de Antonie van Leeuwenhoeklaan is een combinatie van maatregelen toegepast: in de brede vlakke schijngoot zijn drainvoegen geplaatst. Het hemelwater van de parkeerplaats en van de rijbaan wordt via de drainvoegen naar de onderliggende bufferende fundering gevoerd. Het water kan infiltreren in de onderliggende bodem. In geval van hevige regenval stroomt het water niet alleen naar de onderliggende bodem maar ook naar enkele verticale infiltratieputten.

combinatie van maatregelen  | grootschalige herinrichting  |halfsteensverband

Delen op social media

© 2021 – 2022 Drainvast bv – uw innovatieve partner  |  Webdesign door Li-Z en MvD ICT Projects