Drainstop®

/Drainstop®

Geen water op straat zonder kolken in beeld

Om in gevallen van extreme neerslag er zeker van te zijn dat er geen water op straat blijft staan, worden er als extra veiligheid wel eens kolken in een waterpasserende straat geplaatst. Jammer omdat daardoor de afgekoppelde hoeveelheid hemelwater sterk wordt gereduceerd.

 

Incidenteel afvoeren

Om alleen in extreme situaties het overtollige hemelwater af te voeren, heeft Drainvast een kolk ontwikkeld die alleen bij een bepaald maximum waterpeil in de waterbufferende fundering in werking treedt. De drainstop zorgt ervoor dat er niet permanent water in de straatlaag staat.

 

Mindere k-waarde bodem

De drainstop® maakt het mogelijk om ook in gebieden met een minder k-waarde van de bodem te infiltreren.

 

Werking

Bij het bereiken van het maximum waterpeil stroomt het water via 2 bochten rustig de kolk in en stroomt dan via de uitvoerleiding uit naar open water of een overstortput van het riool. Doordat het water rustig de put in komt, zal er geen vervuiling in de kolk ontstaan.

Een onzichtbare kolk zonder onderhoud. Klik hier om de animatie te bekijken.

Kenmerken

- extra overloop bij extreme regenval

- onderhoudsvrij

- infiltreren in gebieden met slechte k-waarde