Drainbrick®

/Drainbrick®

Lokale wateroverlast

Plassen bij een verkeersdrempel, onderaan een afrit, in een winkelgebied door spoorvorming in het wegdek…. Een herkenbaar probleem bij hevige regenval. Lastig en vervelend voor de weggebruikers, met name voor voetgangers en fietsers. Ook voor de wegbeheerder waar de klachten over de overlast binnenkomen. Het wegbeheer kent een meerjarenplanning waar het ophalen van het straatwerk onderdeel uitmaakt van een groter project, bijvoorbeeld gecombineerd met rioleringswerkzaamheden. Logisch, en lastig voor de weggebruikers omdat er op de korte termijn niets aan gedaan wordt.

 

Put op steenformaat

Drainvast biedt een eenvoudige oplossing: een put op steenformaat. Op de gewenste plek wordt een steen uit het straatwerk gehaald en vervangen door een drainbrick. Het water stroomt via de drainbrick in de ondergrond. Voorwaarde is wel dat het wegdek een waterbufferende fundering heeft. Is er geen waterbufferende fundering dan kan een boorgat gevuld met grind of split zorgen voor de afvoer van het water.

 

De Drainbrick® heeft een binnenraster van drainvoeg materiaal waardoor de waterafvoer gewaarborgd is. Reiniging zal eens in de 2 a 3 jaar nodig zijn. Als de straat volgens de meerjarenplanning is aangepakt, dan kunnen de drainbricks op een andere plek worden ingezet.

Maatvoering

Kenmerken

- RVS 316

- keiformaat

- rond 180 toepassing in asfalt

- mogelijk met eigen logo

 

Maatvoering